Piiri

Helsingin Reserviupseeripiirin toiminnan tarkoituksena on toimia sen alueella olevien Suomen Reserviupseeriliiton jäsenyhdistysten aatteellisena ja toiminnallisena yhdyselimenä sekä tukea valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa.

 

Piiriä johtaa piirihallitus. Hallituksen alaisuudessa toimivat toimikunnat ja piirin toimisto, jotka tukevat ja toteuttavat piirin toimintaa piirin kokousten ja piirihallituksen päätösten mukaisesti.