Puolustushaara- ja aselajiyhdistykset (vast)

Helsingin Reserviupseerien Autokerho ry

Huoltoupseereiden erikoiskerho yhteistyössä Töölön Reserviupseerien kanssa. Lue lisää.

 

Helsingin Reserviupseerien Ilmailukerho ry

Ilmavoimissa koulutettujen reservin upseereiden puolustushaarakerho, jolla hyvä yhteistyö ilmavoimien reservin aliupseerien kanssa. Lue lisää.

 

Helsingin Reserviupseerien Ilmatorjuntakerho ry

Ilmatorjuntaupseereiden vireä aselajikerho, joka on kiinteässä yhteistyössä aselajikillan ja it-ammattisotilaiden kanssa. Lue lisää.

 

Helsingin Reserviupseerien Jääkärikerho ry

Pääaselajimme, jalkaväki- ja jääkärijoukkojen reservin upseerien yhdistys. Lue lisää.

 

Kenttätykistökerho ry

Kt-upseerien vireä yhdistys, pitkä kokemus vapaaehtoistoiminnasta ja –koulutuksesta. Lue lisää.

 

Helsingin Reservimeriupseerit ry

Laivastossa koulutettujen reservin upseerien yhdistys, jolla monipuolinen merellinen toiminta. Lue lisää.

 

Helsingin Reserviupseerien Pioneeriosasto ry

Vireä pioneeriupseerien yhdistys, jolla erittäin monipuolinen aselaji- ja nuorisotoiminta. Lue lisää.

 

Rannikkotykistökerho Johtorengas ry

Aselajinsa reservin upseerien vireä yhdistys, jolla kiinteät kontaktit yhteistoimintatahoihin niin meri- kuin maavoimien piirissä. Lue lisää.

 

Helsingin Sissikerho ry

Tiedustelu- ja sissiupseerien erikoisyhdistys, joka on vapaaehtoisen sotilaskoulutuksen edelläkävijöitä koko maassa. Jäseniä kaikista aselajeista. Lue lisää.

 

Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto ry

Reservin viestiupseerien erikoisyhdistys, joka toimii hyvässä yhteistyössä aselajinsa ja viestialan siviilisektorin kanssa. Lue lisää.

 

VR Helsingin Reserviupseerit ry

Maamme ainoa työpaikkakerho. Lue lisää.

 

Helsingin Reserviupseerien Seniorikerho

60 vuotta täyttäneiden upseerien vireä kerho, jonka toimintaan ovat kaikki senioriupseerit tervetulleita. pj. Seppo Kulmala, skulmala48 ät gmail.com.

 

Helsingin Reserviupseerien Kranaatinheitinkerho ry

Kranaatinheitinupseerien aselajiyhdistys.