Senioriupseerien syysseminaari

26 lokakuu 2017 14:00

Katajanokan Kasino

Helsingin Reserviupseeripiirin Senioriupseerien kerho

Reserviupseerit johtajina sodan ja rauhan aikana

Syysseminaari 26.10.2017, Katajanokan Kasino klo 14-19


OHJELMA

14:00 Seminaarin avaus

Senioriupseerien Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala


14:05 Reserviupseerit itsenäisessä Suomessa

Seminnarin puheenjohtajan avaus

Eversti, KT Vesa Nissinen, Puolustusvoimien tutkimuslaitos


14:15 Reserviupseerit sodissamme

·Koulutus ennnen sotia ja sotien aikana; kenet koulutettiin, koulutuksen tavoitteet, miten koulutettiin, koulutusohjelmat, mitä saatiin

·Reserviupseerit ihmisten johtajina sodissamme; ”lähijohtaja”, ”läsnäolojohtaja”, ”kouluttaja”, ”valmentaja”, ”esimerkillä johtaja”, ”taistelujohtaja”, ”organisaation lojaali edustaja”?

·Joukkueenjohtaja, komppanianpäällikkö ja jopa pataljoonan komentaja

·Vastuunkantaja; reserviupseerien tappiot sodissamme

·Palkitsemiset; reserviupseerit Mannerheim-ristin ritareina

Eversti Vesa Nissinen


15:00 Kahvitauko, vapaata keskustelua


15:30 Reserviupseeri puolustusvoimien näkökulmasta tänään

·Koulutus varusmiesaikana

·Reserviin siirtyminen ja sijoitus sodan ajan joukkoihin

·Kertausharjoitukset ja muu jatkokoulutus

·Reserviupseerien siviiliurat

·Siviilissä hankitun pätevyyden hyödyntäminenja uramahdollisuudet reservissä

·Rekryyttipotentiaali aktiiviuralle?

Prikaatikenraali, koulutuspäällikkö Jukka Sonninen, PE


16:00 Reserviupseerikoulutus investointina

16:00 Kansantalouden näkökulma panostajana: mitä maksoi, kustannukset, panostettu aika ja se poissa siviilikoutuksesta ja työssäoloajasta yhteiskunnan verotulot, omat työtulot, ”oma aika”.

Yhteiskunnan näkökulma saajana: parempaa johtajuutta siviiliinkin, verkostoituneita nuoria johtajapotentiaaleja, kypsiä nuoria ?

Emeritusprofessori VTT Vesa Kanniainen


16:30 Puolustusvoimien näkökulma ”tilaajana”: miten ihmeessä tämä muuten hoidettaisiin?

Prikaatikenraali Vesa Virtanen


17:00 Yksilön näkökulma; Nuoren reserviupseerin puheenvuoro; miten minä reserviupseeriuden näen ja koen?

Vänr res Peter Forsman


17:20 Johtajaksi kasvaminen reserviupseerina

·”Syväjohtaminen”, puolustusvoimien kouluttama johtajana kehittymisen ja kasvamisen ohjelma; mitä se on ja miten toimii tänään puolustusvoimissa

·Mitä se tarjoaa puolustusvoimille, reservin johtajiksi koulutettaville ja yhteiskunnalle

·Reserviupseerikoulutuksen näytöt; näin koulutuksen saaneet menestyivät

·Yhteiskunnan näkökulma saajana: parempaa johtajuutta siviiliinkin, verkostoituneita nuoria johtajapotentiaaleja, kypsiä nuoria ?

Eversti Vesa Nissinen


18:00 Erään edesmenneen reserviupseerin ja sotaveteraanin viesti; kapt res Alpo Reinikainen

Tulkitsija ylil res, KTM Göran Lindgren


18:30 Yleisön kommentteja ja kysymyksiä

Seminaarin puheenjohtaja eversti Vesa Nissinen


18:55 Seminaarin päättäminen

Kerhon puheenjohtaja Seppo Kulmala

19:00 Yhteinen ”kerhopala” ravintolassa.

RUL, Reserviupseeripiiri ja Senioriupseerien kerho tarjoavat.


Ilmoittautuminen Senioriupseerien puheenjohtaja Seppo Kulmalalle puhelimitse 040 586 9252 tai sähköpostitse skulmala48@gmail.com