Piiri

Helsingin Seudun Reserviläispiiri ry, HELRESP, on Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupunkien alueilla maanpuolustustyötä tekevä järjestö. Se on Reserviläisliitto ry:n pääkaupunkiseudulla toimiva alueorganisaatio. Piirin tehtävänä on tukea valtakunnan ja erityisesti pääkaupunkiseudun turvallisuutta edistävää toimintaa 

  •  Toimimalla jäsenyhdistystensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä
  •  Osallistumalla alueensa asukkaiden, erityisesti reserviläisten, kouluttamiseen poikkeusolojen tehtäviin
  •  Kohottamalla ja ylläpitämällä maanpuolustustahtoa ja -valmiutta toiminta alueellaan
  •  Vaikuttamalla yleisesti maanpuolustusedellytysten paranemiseen ja laajenemiseen
  •  Kehittämällä ja vahvistamalla yhteistyötä toiminta-alueensa viranomaisten kanssa.

 

Näihin päämääriin piiri pyrkii yhdessä eri yhteistyötahojensa kanssa. Merkittävimpinä yhteistyökumppaneina piirillä ovat Helsingin Reserviupseeripiiri, Etelä-Suomen Kiltapiiri, Helsingin Rauhanturvaajat, Kaartin Jääkärirykmentti, Etelä-Suomen Maanpuolustuspiiri ja Meripuolustuspiiri. 

 

Toimintamuotoina ovat koulutustilaisuuksien, sotilasliikunta- ja ampumatapahtumien järjestäminen, esitelmä- ja juhlatilaisuuksien pito, sekä muun maanpuolustusedellytyksiä vahvistavan toiminnan kehittäminen. 

 

Tärkeänä aatteellisena toimintamuotona on myös yhteistyö alueen eri sotaveteraani- ja invalidipiirien ja -yhdistysten kanssa.